Nekada u BiH

Bilo je lijepo nekada u BiH.


20.08.2009.

Posljednji Ispit

Upravo sam danas polagao zadnji ispit, ostalo mi je samo da branim diplomski i postaću pravi inžinijer. Zaista mi je ovaj fakultet puno trajao, dvije godine u BiH, i pet godina ovamo, vrijeme za koji su mnogi moji prijatelji postali magistar, čak neki od njih završili doktorat i trenutno predaju u našim fakultetima. Nažalost kada sam prebacio ovdje da nastavim, za koji sam bio primoran, nisu mi priznali predmete koje sam tamo polagao. To je sve značilo da sam sve ispočetka počeo.  Al'  meni, pogotovo nakon svih tih događaja koje sam imao, mora se smatrati kao veliki uspjeh. Još uvijek nisam odlučio da nastavim dalje, jer ovom diplomom zaista ne mogu baš najbolje raditi, nego treba mi više stepena. Ali takošer drago mi je da sam makar koračao još jedan korak u svome životu iako još uvijek postoji više koraka.